Utsmykking Stortingets Kommiteebygg 2004-2005 m A Nondal

Utsmykkingen består av to store sirkelformer i glassmosaikk. En mosaikkfugl betrakter besøkende fra takhøyde. Tematikk er de to sirklene refererende til ornament og labyrint, tenkt i hensikt til byggets funksjon. Fuglen kan sees som et symbol på den frie tanke og som en nødvendig observatør. Utsmykkingen er utført i glassmosaikk. Veggene er malt med silikatmaling.

Public artwork for the Norwegian Parliament.
Text work with quote from Ibsen Peer Gynt, situated in the culvert connecting The Houses of Parliament with the Committee Building
Mosaico and silicate.

Ebba Bring and Astrid Nondal, Public artwork for the Norwegian Parliament
"Forward and back, and it's just as far. - Out and in, and it's just as strait."
In the culvert connecting the Houses of Parliament with the new Commite building, a quotation from Ibsens "Peer Gynt"

Ebba Bring and Astrid Nondal, Public artwork for the Norwegian Parliament

Ebba Bring and Astrid Nondal, Public artwork for the Norwegian Parliament

Ebba Bring and Astrid Nondal, Public artwork for the Norwegian Parliament

Ebba Bring and Astrid Nondal, Public artwork for the Norwegian Parliament