Åsgården skole Åsgårdstrand 2012-2013

”tanke og minne” - Utsmykking i glassmosaikk på Åsgården skole Åsgårdstrand 2012-2013, 64x800 cm
”thought and memory” - Glass mosaic commission at Åsgården Primary School, Åsgårdstrand, 64x800 cm
Ebba Bring, Utsmykking i glassmosaikk på Åsgården skole Åsgårdstrand

Ebba Bring, Utsmykking i glassmosaikk på Åsgården skole Åsgårdstrand

Ebba Bring

Ebba Bring


Ebba Bring


Ebba Bring, Utsmykking i glassmosaikk på Åsgården skole Åsgårdstrand


Ebba Bring


Ebba Bring

Foto: Thomas Moss